Drzewo i dom

Opis obrazu


Obraz olejny - Tree and house - 1919.